تبلیغات
♥♥♥مطالب جالب و خواندنی♥♥♥ - دوست دارم
چند قدم جلوتر از من میرفتی...
پشت سرت می اومدم
میترسیدم ولم کنی و بری
وقتی یه دیقه تنهام گذاشتی دنیا رو سرم آوار شد...
 وقتی برگشتی 
تازه فهمیدم چقد دوست دارم
شنیدی؟؟؟
آره...
دوسِت دارمـــــتاریخ : 1 تیر 92 | 11:28 | نویسنده : a@m | نظرات

  • مطالب روز
  • فراخوانی
  • ضایعات